Instagram

11   117
5   286
4   344
4   293
5   278
Mardrömmar
Sexuellt utnyttjad av min engelsklärare del 5 – sista delen
Sexuellt utnyttjad av min engelsklärare del 4.
Sexuellt utnyttjad av min engelsklärare del 3
När jag fick min diagnos typ 2 del 2.
Vad kan/bör/ska man göra om ett barn far illa?