Om bipolaritet

Bipolär innebär att man är manisk/hypomanisk i perioder och deprimerad i perioder. Det finns olika typer av bipolär sjukdom. Bipolär sjukdom typ 1 är den mest kända varianten av sjukdomen, och kallades tidigare för manodepressiv sjukdom.

Att vara manisk betyder att vara överdrivet upprymd och energisk, medan depression innebär motsatsen, att all lust och energi har tagit slut. Skillnaden mellan hur du mår när du är manisk och när du är deprimerad är mycket stor. Ordet bi betyder två på latin. Att humöret svänger mellan dessa två motpoler är det som gett namn åt bipolär sjukdom.

Svängningarna i ditt humör kan upplevas som mycket kraftiga, både för dig själv och omgivningen. Mellan perioderna kan du ofta må bra och leva som vanligt.

Oftast kommer symtomen på mani och depression var för sig i olika perioder. Du kan även ha maniska och depressiva symtom samtidigt. Det kan hända att du enbart får manier, men det är ovanligt.

Det är vanligt att få symtom på bipolär sjukdom för första gången under tonåren. Det kan vara svårt att få en diagnos när du är ung, eftersom dina symtom kan vara svåra att skilja från annan psykisk ohälsa. Ändå är det viktigt att du får en diagnos så tidigt som möjligt, så att du får rätt behandling. (1177.se)

Mani och hypomani

Du kan ha en manisk period om du känner igen dig i följande:

 • Du är överdrivet energisk och upprymd.
 • Du är överaktiv.
 • Du har ett extremt stort självförtroende.
 • Du är aggressiv eller irriterad
 • Du tappar verklighetskontakten
 • Du får storhetsidéer
 • Du sover inte
 • Du kan få vanföreställningar
 • Du får hallucinationer

När du är manisk har du mycket energi och kan känna dig kreativ eller rastlös. Du kan ha svårt att hindra dina idéer och impulser, och det är vanligt att du behöver mindre sömn än vanligt.

Manin kan göra att du tappar omdömet och gör saker du inte skulle göra annars. Det kan leda till att du gör ogenomtänkta saker, som att exempelvis spendera för mycket pengar eller utsätta dig själv eller andra för farliga situationer.

En del kan känna att de mår hur bra som helst när de är maniska, och att det bara är omgivningen som är tråkig som inte förstår, medan andra kan känna att de lättare blir irriterade eller arga. Efter en manisk period kan det kännas väldigt tungt att inse att du sagt och gjort saker som du ångrar.

En lindrigare form av mani kallas för hypomani. Då brukar symtomen inte leda till konflikter eller få andra allvarliga följder.

Hypomani har följande symtom:

 • Du har mer energi än vanligt.
 • Du är mer positiv än vanligt.
 • Du är mer kreativ än vanligt.
 • Du mår bra
 • Du är produktiv
 • Du är ättirriterad
 • Du är Intensiv och speedad
 • Du behöver mindre sömn

Det första symtomet på hypomani är ofta att du får ett minskat sömnbehov.

Depression

Om du har en depression känner du dig sällan glad, inte ens när du gör sådant som du vanligtvis brukar gilla. Lusten och orken att ta itu med saker minskar eller försvinner, och även vardagliga sysslor kan kännas tunga. Obs! Det är viktigt att särskilja bipolär depression och vanlig depression då behandling är olika!

Bipolär depression

En bipolär depression skiljer sig från vanliga depressioner på flera sätt. Insjuknandet sker snabbare, från några timmar till ett par veckor istället för 1-2 månader.

Debuten sker ofta före 20-årsåldern, men vanliga depressioner har ofta debut efter 20-årsåldern. Det brukar också vara många episoder vid bipolär depression.

Symtomen är följande:

 • Ångest
 • Skuldkänslor
 • Koncentrationssvårigheter
 • Känslor av tomhet, hopplöshet, förtvivlan eller ilska
 • Initiativlöshet
 • Dålig/ ingen energi
 • Ångest (ofta värre än själva nedstämdheten)
 • Sömnrubbningar
 • Man är hämmad i mimik och tal
 • Man förringar betydelsen av sig själv
 • Tankarna kretsar ofta kring döden
 • Ibland kan man bli mer aggressiv/ ha kort stubin

Om depressionen blir mycket svår kan du ha tankar på att skada dig själv eller få allvarliga självmordstankar.

Psykotiska symtom

En kraftig mani eller svår depression kan leda till att du uppfattar och tolkar verkligheten annorlunda. Det kallas också för vanföreställningar eller psykos. Psykoser kan förekomma både vid mani och depression.

Symtomen vid en depressiv psykos kan exempelvis vara att du tror att du är förföljd eller utsatt för förtal. Om du i stället har en manisk psykos kan ditt förhöjda humör och stora självförtroende göra att du till exempel tror att du kan lösa världsproblemen. Du kan börja hallucinera och hallucinationerna uppfattas av den som är drabbad som verkliga. Det betyder, att det inte är möjligt för den drabbade att skilja dessa ljud och känslor från det som sker verkligheten.
De psykotiska symtomen brukar försvinna när du börjar må bättre.

Olika former av bipolär sjukdom

Det finns olika typer av bipolär sjukdom. Symtomen kan förändras genom livet, och därmed vilken typ av bipolär sjukdom du har.

De flesta med bipolär sjukdom är helt utan symtom mellan perioderna, men inte alla. Det finns de som är deprimerade nästan hela tiden och har mycket korta perioder med hypomani eller mani.

Bipolär sjukdom börjar ofta med en eller flera depressioner. Då kan det vara svårt att veta om det är en sjukdom som präglas av enbart återkommande depressioner, eller om det är bipolär sjukdom. Att få depressioner utan manier är mycket vanligare än att ha bipolär sjukdom.

Det är mycket ovanligt, men det finns de som enbart har återkommande manier eller hypomanier. Ofta kommer då en depression senare i livet, men inte alltid.

Bipolär sjukdom typ 1

Bipolär sjukdom typ 1 innebär att du har kraftiga manier och svåra depressioner. Båda tillstånden kan bli så allvarliga att du behöver vård på sjukhus.

När du får en kraftig mani kan du bli så överaktiv att du får svårt att sova, vilket ökar risken för psykos. Du kan även bli aggressiv och riskera att skada dig själva eller andra.

Svåra symtom på depression kan innebära tankar på att skada sig själv eller att begå självmord. Mellan perioderna av sjukdom kan du ofta må bra och leva som vanligt.

Bipolär sjukdom typ 2

Du som har bipolär sjukdom typ 2 har förutom depressioner också perioder med lindriga maniska symtom, så kallad hypomani. Hypomani kan upplevas som en ökad energi, kreativitet eller rastlöshet.

Även om bipolär sjukdom typ 2 inte innebär lika kraftiga manier som bipolär sjukdom typ 1, och därför är svårare att upptäcka, är det viktigt att du får en diagnos. Orsaken är att du kan behöva en annan behandling än den som enbart har återkommande depressioner.

Du kan bland annat både behöva ta läkemedel som stabiliserar humöret, samtidigt som du tar läkemedel mot depression.

Cyklotymi är en lättare form av bipolär sjukdom typ 2. Den består i återkommande störningar i stämningsläget omväxlande i form av lätt hypomani och lätt dystymi(melankoli) och med längre mellanrum för att man ska kunna diagnostisera en Bipolär sjukdom.

BIPOLÄR TYP 2

 

Bipolär typ 2 ½

Växlar mellan svåra depressioner och hypomanier under en period kortare än 4 dagar. Debuterar ofta i tonåren.

BIPOLÄR TYP 2,5

Bipolär typ 3

Personen blir manisk vid medicinering under ett depressionsskov.

BIPOLÄR TYP 3

Bipolär typ 4

Hypertymt temperament med djupa depressionsinsjuknanden.

 • Hypertymt temperament:Knappast personlighetsstörning utan mer personlighetsdrag präglat av ett ganska stabilt och kontinuerligt höjt stämningsläge. Personen är glad, översvallande, överoptimistisk. Varm, utåtriktad, pratsam, skämtsam, självsäker och ibland skrytsam, har litet sömnbehov, är energisk, engagerad och stimulisökande och är fylld av planer. Kan ha en bipolär sjukdom i botten.

BIPOLÄR TYP 4

Bipolär typ 5

Inga klassiska hypomana faser men korta återkommande depressioner. Debuterar oftast efter 60 års ålder.

BIPOLÄR TYP 5

Varför drabbas man av bipolär sjukdom?

Familje- och tvillingstudier har visat att ärftliga faktorer spelar roll för utveckling av bipolär sjukdom. Det forskas intensivt på att kartlägga vilka gener som bidrar till att vissa får sjukliga stämningssvängningar. Mycket tyder på att funktionen av viktiga signalsubstanser i hjärnan (bland annat serotonin, noradrenalin och dopamin) är förändrad. Den medicinska behandlingen verkar genom att stabilisera dessa signalsubstanser.

När och var ska jag söka vård?

Kontakta en vårdcentral om du har symtom på mani eller depression och har svårigheter att klara vardagen.

Du kan också kontakta en psykiatrisk mottagning. På många psykiatriska mottagningar kan du göra en så kallad egenanmälan. Du kan då antingen få en tid för en första bedömning eller hänvisas till en vårdcentral.

Kontakta genast en psykiatrisk akutmottagning om något av följande stämmer:

• Du har symtom på mani eller depression och mår så dåligt att situationen känns outhärdlig.
• Du är orolig för att du kan skada dig själv eller någon annan.
• Du är orolig för att en närstående mår mycket dåligt eller kan skada sig själv eller någon annan. (1177.se)

Sedan mitten på 90-talet har diagnosen bipolär ökat med 4000% och vissa menar att häpnadsväckande 25% av den amerikanska befolkningen lider av någon form av bipolaritet. (balansriks.se)