Psykisk ohälsa på arbetsplatsen

Psykisk ohälsa på arbetsplatsen

Chefen på din arbetsplats har ansvar för arbetsmiljön som innefattar både den fysiska miljön samt den psykosociala. Idag är psykisk ohälsa orsaken till nästan hälften av alla sjukskrivningar (forsakringskassan.se). Hälften av de sjukskrivna kvinnorna i landet var förra året inte på jobbet på grund av psykiatrisk diagnos. Trots detta pratas det sällan om psykisk ohälsa på jobbet.

Jag har samlat ihop några tips till chefer för att förhindra psykisk ohälsa på jobbet.

1) Öka din kunskap kring psykisk ohälsa.

Se till att lära dig så mycket du kan om psykisk ohälsa och olika diagnoser. Gå öppna utbildningar, om du har chefer under dig, se till att de får ta del av dem med. Kunskap bidrar till mindre fördomar och att medarbetare som lider av psykisk ohälsa känner mindre skam.

2) Prata om psykisk ohälsa på jobbet

Öppna upp för diskussioner kring psykisk ohälsa på APT eller liknande forum. Detta bidrar till ett tillåtande arbetsklimat där medarbetare vågar berätta om de har det jobbigt utan rädsla att bli dömda. Att känna att man kan prata öppet om upplevelser av psykisk ohälsa kan i sig göra att man mår bättre.

3) Stötta medarbetare på arbetsplatsen

Om du märker eller får höra från andra att en medarbetare inte mår bra, se då till att stötta henne/honom. Ge t.ex. möjligheten till samtalsstöd genom företagshälsan.

4) Glöm inte de andra

Om någon mår dåligt psykiskt på arbetsplatsen är det troligt att det påverkar andra. Ökad arbetsbörda då personen som mår dåligt förmodligen inte orkar arbeta effektivt, oro för medarbetaren osv kan göra att medarbetarna mår sämre. Se därför till att stötta hela arbetsgruppen.

5) Håll kontakten under sjukskrivning

Att hålla kontakten under sjukskrivningen är viktigt. Visa att du tänker på medarbetaren och räknar med henne/honom. Bjud in till konferenser, APTn och sociala aktiviteter. Bestäm möte för när ni ska ses för uppföljning.

6)  Stötta vid övergången till arbete igen.

När medarbetaren mår bättre kan ni tillsammans successivt planera för ett gradvis återvändande till arbetet. Ta reda på om arbetsuppgifterna t.ex. behöver anpassas för att underlätta en återgång till arbetet.

 

 

 

 

Kommentera gärna!