Fem tecken på att du har obehandlad bipolär sjukdom

#1 Du svänger mycket i ditt mående.

Då menar jag inte små svängningar utan mellan depression och hypomani/maniska faser. Hur kan jag veta om det är det jag har? Oftast märker man som odiagnostiserad bipolär endast av depressionerna. Att vara hypomanisk/manisk innebär inte sällan att man är glad och upprymd, gör massa ogenomtänkta och impulsiva saker och beter sig omdömeslöst. Självinsikten under dessa perioder är nedsatt, därför är det ofta människor omkring så som familj och vänner som märker av att något är fel.

#2 Dina relationer är stormiga.

Eftersom man pendlar mellan två extremlägen blir det svårt för omgivningen att hänga med och förstå varför man gör vissa saker. Man kanske säger eller gör saker som man inte menar när man är hypoman/manisk och sedan får man ångest när fasen byts ut för depression. Exempel är säga upp sig på jobb, göra slut med partner, vara otrogen osv.

#3 Du självmedicinerar.

Ett sätt att döva ångesten för stunden är genom alkohol och droger därför är det tyvärr väldigt vanligt med missbruk bland bipolära.

#4 Du har svårt att behålla ett jobb.

När man är hypomanisk/manisk gör man ofta dåliga val och beter sig omdömeslöst vilket sannolikt påverkar jobbet. När man sedan går ner i en depression kan det var svårt att komma upp i sängen och sjukskrivning är inte ovanligt under dessa perioder.

#5 Du har dålig privatekonomi pga att du har svårt att hålla i pengarna.

Ett vanligt beteende hos hypomaniska/maniska personer är att de sätter sprätt på sina pengar vilket kan få förödande konsekvenser.

Kommentera gärna!