Äntligen vågade jag!

Äntligen vågade jag!

Äntligen vågade jag.

Det har tagit mig hela mitt vuxna liv att samla modet, att bygga upp självkänslan och självförtroendet för att komma hit där jag är idag. Dagen jag vågade börja berätta om mitt liv. Det är läskigt när jag tänker på att blotta mina innersta känslor och tankar för andra men det är min förhoppning att kunna hjälpa andra som lider av psykisk ohälsa och att få dem att känna att man faktiskt kan få ett ”normalt” liv.

Jag kommer att skriva om min psykiska sjukdom i form av bipolaritet. Hur den påverkar min vardag tillsammans med min man Johan och våra två barn Isabelle, 2,5 år och Alexander 7 veckor, varför jag tror att jag fick den, hur jag hanterar ångesten, sjukdomsskoven och mycket mer…

Då jag är smärtsamt medveten om hur skambelagt bipolaritet fortfarande är ber jag dig som läsare vara öppen för tanken att man kan ha en bipolär diagnos och lida av psykisk ohälsa och ändå vara högfungerande och leva ett ”normalt” liv.

Kommentera gärna!